پینیک‌پاره’ دَرم بورسفته دیلاََ

پینیک‌پاره’ دَرم بورسفته دیلاََ
بولوکاَ زِن‌دَرم پیچاک ِ گیلاَ

نه گیل حاجت دَهِه نه بشکسه دیل
دوکوشته باد، می‌فانوس ِ فیتیلاَ

برگردان:

در حالِ پینه‌دوزیِ دلِ پاره‌پاره هستم
مشغولِ زدنِ تیشه‌ی باغبانی به زمین سِفت هستم

نه خاک حاجت می‌دهد نه دلِ شکسته
فتیله‌ی فانوس‌ام را باد خاموش کرده است

یک پاسخ ارائه کنید