کتاب شناسی لاهیجان

«کتاب‌شناسی لاهیجان» عنوان کتابی‌ست ۲۸۵ صفحه‌ای به قلم محمود اصغری که توسط انتشارات آوای غزل در ۵۰۰ نسخه منتشر شده است.

این کتاب با کتاب‌شناسی بیش از ۱۹۰۰ عنوان کتاب با ۱۸ سرعنوان تدوین و تنظیم یافته است و برای غنای بیشتر آن از تعدادی مقاله و پایان نامه نیز بهره برده شده است.

این نویسنده در بخشی از مقدمه‌ی کتاب آوره است «زادبوم» لاهیجان” با دارا بودن شخصیتهای علمی و فرهنگی و هنری، مانند دکتر محمد علی مجتهدی و دکتر ابوالحسن ضیا ظریفی و گیلان با وجود پیشکسوتان فرهیخته‌ای چون دکتر محمد معین و ابراهیم پورداوود همیشه باید در مام میهن در کنار شخصیتهای فرهنگی بلند اوازه ایران زمین مانند فردوسی، خیام، حافظ و سعدی در تاریخ و تمدن جهانی در کنار همه تمدنها درخششی چشمگیر داشته باشد.

این کتاب با پیش نوشتاری از شجاع الدین طایفه نویسنده اهل لاهیجان و ارژنگ صمدی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی و همچنین یادداشتی از محمود منجمی آغاز شده و به معرفی منابع مختلف در زمینه موضوعاتی چون میراث تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری لاهیجان می‌پردازد.

کتابشناسی لاهیجان؛ کتاب مرجعی که دارای صدها عنوان کتاب و ١٨ سرعنوان به شرح زیر می‌باشد

 

١-لاهیجان شناسی

 ٢-میراث تاریخی،فرهنگی، طبیعی،گردشگری

 ٣-نام ها و نام آوران

 ۴-دررسانه ها

 ۵-چای

 ۶-ابریشم

 ٧-تاریخ

 ٨-جغرافیا

 ٩-اقتصاد

 ١٠– فرهنگ

 ١١– خاطرات و زندگی نامه ها

 ١٢-سفرنامه ها و سفرنامه نگاران

 ١٣– جریان ها و جنبش های سیاسی و اجتماعی

 ١۴– ادبیات

 ١۵-شعرو ترانه

 ١۶-هنرو هنرمندان

 ١٧– آئین ها و جشن های باستانی و تاربخی

 ١٨– آشپزی و خوراکی های بومی و محلی

 

منیع: سایت دیار میرزا – کانال های پیامرسان

یک پاسخ ارائه کنید