کلمه ئن چوم

جه مِه کلَمه ئن ِ چوم

کَرأ اَرسو فیوه

تَرَ خألی

شعر نیویشتن درم

 

واگردان فارسی :

 

از چشم کلمه های من

اشگ جاری شده است

تو می پنداری

دارم شعر می نویسم

 

 

یک پاسخ ارائه کنید