گول فادان دوبؤم

تِه نازینی دَس

توند ِ باد بامؤ

مِه گول َ ببؤرد !

 

واگردان فارسی :

 

داشتم به دست نازنین ات

گل هدیه می کردم

باد شدیدی وزید

گل ام را با خود برد !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید