گاه شماری گیلانی

گاه شماری، دانش محاسبه ی زمان و شیوه ی بکارگیری آن است که اقوام باستانی در زمان های دور بنا بر موقعیت زیستی خود بدان دست یافته اند.

در کوهستان های گیلان در زمینه ی اندازه گیری و شمارش زمان، گاه شماری ای متداول بود که در حال فراموشی است. این گاه شماری از ریشه و اساس، ادامه ی گاه شماری باستانی ایرانی است.

این کتاب شامل درآمدی بر گاه شماری های تاریخی و گاه شماری های باستانی مردم گیلان و مازندران، همراه با باورها و آیین های مربوط به آن و جدول تطبیقی چند گاه شماری رایج است.

==================

پدید آور

مسعود پور هادی در سال 1332 در بخش خمام از توابع رشت به دنیا آمد . تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و تحصیلات متوسطه را در رشت و انزلی به پایان رساند .

پس از چندی به کشور آلمان رفت و نزدیک به دو دهه از زندگی خود را در آنجا گذراند و در سال 1380 به ایران بازگشت و به طور جدی در حوزه ی زبان و ادبیات گیلکی به پژوهش پرداخت دو کتاب بررسی ویژگی ساختار زبان گیلکی ، گویش رشتی و باد مو دورشین با ورد ( دفتر شعر گیلکی ) از وی منتشر شده است

از مسعود پور هادی شعرها و داستان های متعدد گیلکی در نشریات گیلان به چاپ رسیده است .

یک پاسخ ارائه کنید