باز ی های محلی گیلان

بازی های محلی گیلان اشتراکات زیادی با هم دارند، هرچند ممکن است یک بازی در دو روستای مجاور دو نام مختلف داشته باشد. تقویت قدرت تن برای دفاع از حریم فردی و جمعی، عمده‌ترین ویژگی بازی های محلی گیلان است. ویژگی دیگر ارزانی وسایل بازی و سادگی اجرای آن‌هاست. این بازی ها به تجهیزات گران قیمتی نیاز ندارند، بی خطر و در دسترس است، برخی از آن‌ها را بدون هیچ وسیله‌ای می توان انجام داد، اگر هم وسیله‌ای باشد در پیرامون کودک یافت می شود، مثل سنگ و چوب. اکثر اوقات خود کودکان وسایل بازی را می سازند. بازی هایی که در این کتاب آمده است اکثراً ده‌ها سال است که منسوخ شده‌اند و تنها تعداد محدودی از آن‌ها برای جذب گردشگر و نمایش‌های رسمی، حفظ و تقویت شده‌اند. بازی هایی مانند:‌ طناب‌بازی (لافندبازی)، کمربندبازی (قیش بازی)، طناب‌کشی و کشتی گیله‌مردی. نگارنده برای تدوین این کتاب بیش از ده سال به‌طور متناوب تلاش کرده و مجموعه‌ی نسبتاً کاملی از بازی های محلیی فراموش‌شده‌ی گیلان را گرد آورده است.

سینما در گیلان

یک پاسخ ارائه کنید