ثبت جهیزیه عروس در لاهیجان قدیم

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

جَهَز ثبت کنی/لاجونه قدیمی عروسی( ثبت جهیزیه عروس در لاهیجان قدیم)

“جهیزیه” که برای عروس خانم تهیه و جمع آوری می‌شد، پیش از فرستادن به خانه داماد، قیمت‌های آن به ثبت می‌رسید.
مراسم ثبت جهیزیه (حَهَز ثبت کنی) به این صورت بود؛ که پدر عروس چند نفر کارشناس قیمت گذار اجناس را با دو یا سه نفر از بستگان نزدیک داماد، خبر می‌کرد و قبل از ظهر، جهیزیه‌ها را که خواهر و مادر عروس مرتب در اتاق چیده بودند را قیمت گذاری و ثبت می‌کردند. لباس‌ها را در بقچه‌های مخمل و ترمه می‌گذاشتند و کسانی که برای ثبت کردن آمده بودند، آن ها را بیش از اندازه قیمت خرید، ارزشگذاری کرده و در “جهیزیه نامه” که در دو نسخه بود، ثبت می‌کردند. یک نسخه را به پدر عروس و نسخه دیگر را به خانواده داماد می‌دادند.
نکته جالب این که؛ در این موقع یک نفر از بستگان نزدیک عروس که معمولاً خواهر او بود، یک تکه از جهیزیه ثبت شده را برای شُگون و میمنت، برداشته و پنهان می کرد!
نکته جالب دیگر این است که رسم بود “مدارک تحصیلی عروس” را قیمت گذاری کرده وجزو جهیزیه محسوب می‌کردند.

جون ساق بَبین/شَمِه عزیزونه عروسه

 

یک پاسخ ارائه کنید