رجال گیلان در عصر ناصری

شیوه‌ی حکومت ناصرالدین شاه در نوع خود منحصر به فرد و قابل بررسی است. او در ایالات و ولایات کارگزارانی داشت که امور حکومتی و عمرانی را توسط آنان به انجام می‌رساند که غالباً از حکام، خوانین مالکان و مال‌داران طراز اول هر منطقه بودند. این کتاب پیش از هر چیز نگاهی دارد به زندگی این شاه قاجار و سپس شمه‌ای از رویدادهای گیلان در نیم‌قرن دوران سلطنت او را بازگو می‌کند. در بخش دوم به شرح احوال 92 نفر از مشاهیر رجال گیلان در آن دوره‌ی تاریخی و به تبع آن به معرفی تعدادی از مهم‌ترین نزدیکان آنان پرداخته شده است.

 کتاب رجال گیلان در عصر ناصری نوشته دکتر هومن یوسفدهی به سفارش حوزه هنری گیلان در نشر فرهنگ ایلیا منتشر شده است. این اثر یکی از کتاب‌های مجموعه گیلان‌شناسی نشر فرهنگ ایلیا است.

شخصیت‌های‌تاثیرگذار ‌ادوار‌ مختلف ‌تاریخ ‌و نقشی که در رویدادهای مهم زمان خویش ایفا کرده اند، از نکاتی است که در نگاه مورخان همیشه حائز اهمیت بوده است. شاید واکاوی یک دوره تاریخی بدون بررسی عملکرد و نقش رجال آن دوره میسر نباشد. بررسی احوال رجال یک عصر به ما این امکان را می‌دهد تا ضمن آشنایی با طبقات مختلف تشکیل‌دهنده جامعه، از میزان قدرت و نفوذ آنها در آن دوره خبر بگیریم.

کتاب رجال گیلان در عصر ناصری علاوه بر نگاهی گذرا به زندگی ناصرالدین‌شاه و رویدادهای مهم گیلان در پنجاه سال حکومت وی، به زندگی رجالی از خطه گیلان پرداخته است که در برهه‌ای از این حکومت در رخدادهای مهم نقشی بسزا داشته‌اند.

یک پاسخ ارائه کنید