مسجد جامع امشه

یکی از شهرستان های رشت ، سنگر می باشد . این شهر علاوه بر جاذبه های طبیعی دارای جاذبه های تاریخی بسیاری می باشد .مسجد جامع امشه از جمله بنا های تاریخی سنگر می باشد . این مسجد در روستای امشه که از توابع سنگر است واقع گردیده است .
از مشخصات ظاهری و معماری این بنا می توان به طول و عرض ۱۴ و ۴ متری آن اشاره کرد . همچنین در قسمت جلوی بنا ایوانی با طول ۱۸/۷۰ و عرض ۴/۵ متر که دارای ۸ ستون چوبی است ، وجود دارد . داخل مسجد غرفه هایی مخصوص زنان و پنجره هایی مشبک و چوبین و همچنین کتیبه های هفت بند محتشم کاشانی قرار دارد .
در دو طرف ایوان شاه نشین هایی تعبیه شده است که در طرف باختری ستون هایش فیلپای آجری هشت ضلعی قرار دارد .
در تاریخ ۱۲۸۱ هجری حاج میرزا مهدی مسجد را احیا و بازسازی کرد . عَلمی قدیمی که در این مسجد وجود دارد متعلق به سال ۱۱۱۰ ه . ق می باشد و همچنین گچ بری های قرآنی به تاریخ آنچه که تحقیقات نشان می دهد بیانگر این است که این مسجد متعلق به دوره قاجاریه می باشد .

مساجد قدیمی همواره در مناسبت ها محل تجمع مردمان بسیاری است ، علاوه بر آن گردشگران و تاریخ نگاران نسبت به مشاهده این گونه آثار علاقه بسیاری نشان می دهند .

یک پاسخ ارائه کنید