گستره ی گیلان

به کشفِ جاذبه‌های تنیده در کیهان
بیا به خطه‌ی”جمشید”، پهنه‌ی”ایران”

ببین چگونه از انواعِ رنگ مفروش ست
زمین سبزِ شمال‌اش، به هدیه‌ی باران

پذیره‌های درختان وُ کوه وُ دشت وُ دمن
نظیرِ بسترِ “تالش”، پدیده ی “مریان”

شُکوه “انزلی” وُ چهره ی “خزر”، “تالاب”
و نازِ “رودِ سفید”ی که می دهد جولان

حریمِ “قلعه‌ی فومن”، وقارِ “ماسوله”
غنای “رودسر” وُ “لنگرود” وُ “لاهیجان”

سکوتِ ساحلِ آزادوارِ “شهرِ کیا”
“سیاهکل”، که شد از شورِ نغمه، دشتی خوان

“سرای صومعه” وُ “آستانه” وُ “املش”
و “رشت” وُ “شفت”، که هستند شُهره در عنوان

نمای “دُرفک” وُ “زیتون” وُ “آستارا” هم-
نشانِ گستره‌ی دلگشای بکرِ مکان

به شانِ این همه اوصافِ نیک، شایسته ست
که زندگی نکنم در جهانِ بی”گیلان”

 

یک پاسخ ارائه کنید