آب و هوای گیلان

آب‌وهوای گیلان، وجه مشترک بیشترِ توصیف‌های جغرافیایی و سفرنامه‌هایی است که در موردِ گیلان نگاشته شده‌است. از گذشته تا به امروز، کمتر نوشتاری را می‌توان در زمینۀ تاریخ و جغرافیای این بخش از ایران یافت،که اشاره‌ای به آب‌وهوای خاص این منطقه، حداقل در مقایسه با دیگر نقاط ایران زمین نداشته باشد. نشانه‌های تأثیر آب‌وهوای گیلان در جای‌جای زندگی مردم این دیار آشکار است. معیشت، معماری، فرهنگ و… مردمِ گیلان، تاثیری عمیق از آب‌وهوای آن دارد. کتاب حاضر، ابتدا به عوامل جغرافیایی منجر به این شرایط آب‌وهوایی می‌پردازد، سپس تحلیل عناصر هواشناسی ازجمله دما، بارش و… را مورد بررسی قرار می‌دهد و پدیده‌های جویِ شاخص گیلان را معرفی می‌کند و شرایط آب‌وهوایی مناطق مختلف گیلان را تشریح می‌کند.

آب و هوای گیلاندر بخش آخر، باورداشت‌های آب‌وهوایی گیلان ارائه شده‌است. این کتاب تلاش می‌کند تأثیر مساعدی بر تصحیح برخی از اشتباه‌های مصطلح در زمینۀ آب‌وهوای گیلان داشته باشد و بتواند چشم‌انداز مناسبی به مخاطبان در زمینۀ آب‌وهوای گیلان دهد.

یک پاسخ ارائه کنید