تاریخ مطبوعات گیلان از آغاز تا 1357

تاریخ روزنامه نگاری در گیلان شناسنامه ا ی پر بار دارد. نخستین نشریه ای که در گیلان به چاپ رسید ، خیر الکلام به صاحب امتیازی شیخ ابوالقاسم افصح المتکمین بود . اولین شماره از این روزنامه یک شنبه 24 جمادی الثانی 1325( اول مرداد 1286) در شهر رشت به چاپ رسید ، و این سرآغازی بود بر یکی از کارآمد ترین رسانه ها که زبان گویای مردم در بیان تحولات و خواست های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شان بود .
بسیاری وگوناگونی عناوین و دیدگاه های نشریات موجود در گیلان در اندک زمانی پس از عصر مشروطه ، نشان از گسترش سریع روشن اندیشی و تجدد در میان گیلانیان دارد. امری که منجر به تحولات مهمی در رونق فرهنگ این دیار شد .
از زمان انتشار نخستین نشریه در گیلان تا وقوع انقلاب اسلامی ، بیش از یکصدو هشتاد نشریه در این استان به چاپ رسید که بعضی از آنها عمری بیش از یک شماره نداشتند و برخی نیز حدود سی سال ادامه ی حیات دادند این کتاب ، تاریخی موجز از 71 سال چاپ مطبوعات در گیلان است و در کنار معرفی نشریات شرحی کوتاه از زندگی روزنامه نگاران گیلان نیز ارائه می دهد .

تاریخ مطبوعات گیلانپدیدآور:

رضا نوزاد در 25 دی ماه سال 1337 در رشت متولد شد . تحصیلات مقدماتی را در گیلان و مازندران گذراند پس از آن به عنوان نقشه بردار و کارمند دفتر فنی در شرکت های خصوصی مشغول به کار شد .
از دهه ی هفتاد به نقد و پژوهش روی آورد و مقالات و نقدهایی از او درباره ی تاریخ و فرهنگ گیلان در نشریاتی چون کادح ، گیله وا ، پادنک و گیلان ما به چاپ رسید .
او به تبع پدر فرهیخته اش ، فریدون نوزاد ، به پژوهش و تحقیق در تاریخ مطبوعات گیلان پرداخت و نخستین کتاب او با عنوان گیلان در وقایع اتفاقیه ، که اخبار گیلان در نخستین نشریات ایران می پردازد ، در سال 1389 توسط نشر فرهنگ ایلیا منتشر شد .

یک پاسخ ارائه کنید