آتش گرفته دست من از دست های تو

دیدی چقدر زود شدم مبتلای تو؟

 

آواز باد و نم نم باران و لحن گل

چون نغمه ای خلاصه شده در صدای تو

 

وقتی حضور ماه نباشد، ستاره چیست؟

خاموش می کنم همه را در ازای تو

 

وقتی لباس هم به تنت تنگ می شود

پس حق بده که این دل کوچک برای تو…

 

باید به دور هر کس و هر چیز خط کشید

باید نفس کشید فقط در هوای تو

 

یک عمر زندگی کن و آنگاه آخرش

با شوق حاضرم که بمیرم به جای تو

 

آتش بزن عزیز، تنورت همیشه گرم

لطفن قبول کن که بسوزم به پای تو

 

یک پاسخ ارائه کنید