سبز لیجار

محمد تقی رستمی شاعری است که سرایش گیلکی را با جدیت تمام دنبال می کند . اشعار گیلکی رستمی از روانی و سلاست ویژه ای بر خوردار است .

او مضامین اجتماعی و عاطفی را پشتوانه ای اصلی شعرهایش قرار داده است و همین بی پیرایگی و روانی اشعار او را به آداب و رسوم و فرهنگ مردم گیلان پیوند می زند ؛ حتی عاشقانه ترین اشعار گیلکی او تا مایه های اجتماعی …

این مجموعه شامل اشعاری در قالب چهار پاره، دوبیتی، غزل و منظومه است که همه ی این قالب ها در شعر گیلکی جایگاه ویژه ای داشته و شاعران سرآمدی در این قالب ها شعر سروده اند.

سبز لیجار

محمد تقی رستمی

چاپ نخست 1387

شمارگان 1000 نسخه

یک پاسخ ارائه کنید