شاخابه‌ ی پارس و روزگارش

در این مجموعه که توسط حوزه هنری استان بوشهر منتشر می شود، کوشش شده تا همه گونه اطلاعات و آگاهی های تاریخی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رجالی و مذهبی مربوط به استان بوشهر در قالب تک نگاری های علمی و روشمند، گردآوری، تجزیه و تحلیل و نوشته یا ترجمه شود. این کتاب راجع به خلیج فارس و بندرهای آن در استان بوشهر نوشته شده است.

*************************

نویسنده : پرتو افشین
سال چاپ : 1392
قطع کتاب : رقعی
چاپخانه زیتون
تیراژ 1500 نسخه
تعداد صفحه : 306صفحه
زبان کتاب : فارسی

یک پاسخ ارائه کنید