شاعران گیلک و شعر گیلکی

کتاب حاضر جلد دوم کتاب شاعران گیلک و شعر گیلکی است در دو بخش فراهم آمده است. در بخش اول شرح‌حال و نمونه اشعار شاعران گیلکی‌سرا که فعال‌تر بوده‌اند، گردآوری شده و در بخش دوم فقط نمونه اشعار شاعران آمده است که در تهیه آن بیشتر از روزنامه گیلکی زبان دامون (چاپ 60-1357) و ماهنامه گلیه‌وا استفاده شده است. همچنین اسامی شاعران بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است. برخی از این اشخاص عبارت‌اند از: کورش اسدا…پور؛ منوچهر جراح‌زاده؛ مسعود حاکم‌زاده؛ طالب قبادی؛ سیروس کارگر و امیر ناطقی.

***************************

نویسنده:هوشنگ عباسی
ناشر: گیلکان
۲۴۸ صفحه – جلد ۲(فهرست تمام مجلدات )

وزیری (شومیز)

– چاپ ۱ – ۱۵۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۸۳/۱۲/۰۹
قیمت پشت جلد :۲۸۰۰۰ ریال

یک پاسخ ارائه کنید