عاروس ، بوشوبو گول بیچینه

عاروس

بوشوبو گول بیچینه

گول نیچا

واگردسته بامو

داماده سورخ ِ جولانِه

گولا تا بیدا

با ایجازه یه پیلی ترانا

جخترا دا

بی ایجازه

بعله یا بوگوفت !

 

واگردان فارسی :

 

عروس

رفته بود گل بچیند

گل نچیده

برگشت و آمد

تا سرخ گل ِ

روی داماد را دید

با اجازه ی بزرگتران را

فراموش کرد

بی اجازه

بعله را گفت …!

 

یک پاسخ ارائه کنید