قشنگ ترین اشتباه من!

قسم به عشق که تنها پناه من بوده

فقط -به یاد تو بودن- گناه من بوده

 

همیشه عشق به همراه درد می آید

همیشه درد دو چشمش به راه من بوده

 

همین که خواست دلم را تعارفش کردم

که من غلامش و او نیز شاه من بوده

 

شبیه نغمه ی محزون نی لبک بود و

چقدر باعث اندوه و آه من بوده

 

خیال می کنم او با تمام خوبی هاش

تمام عمر پِی حفر چاه من بوده

 

مرا نکشت و رها کرد در پی ام باشد

همین بس است که او خیرخواه من بوده

 

از این گناه پشیمان نمی شوم هرگز

که او قشنگ ترین اشتباه من بوده

 

 

یک پاسخ ارائه کنید