مژگان خاکپور

مژگان خاکپور در سال 1347 در شهر رشت متولد شد تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در زادگاهش به پایان رسانید و تحصیلات دانشگاهی خود را از سال 1365 در دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز کرد

وی در سال 1373 با اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی معماری از همان دانشگاه فارغ التحصیل شد از سال 1375 در کنار تدریس در دانشگاه گیلان ، فعالیت های پژوهشی خود را آغاز کرده و مقالاتی در خصوص معماری روستایی گیلان در نشریات هنرهای زیبا و کندوج به چاپ رسانیده است .

یک پاسخ ارائه کنید