میرزا کوچک خان جنگلی

نهضت جنگل در غرب گیلان از تولمات و کسما در صومعه سرا، آلیان در فومن آغاز شد و بعد از آن به مرکز گیلان و سپس به مازندران و جاهای دیگر راه یافت و حدود 7 سال طول کشید

**********************

ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
نویسنده: عباس حکیمی راد
زبان: فارسی
تعداد صفحه نسخه مکتوب: 98
سال نشر: 1397

یک پاسخ ارائه کنید