ورود آزاد

” ورود آزاد ”     

شعرم

برای همه

            ” ورود آزاد ”  است

اما

یک نفر هر وقت که می‌آید

بجای خواندن

                بو می‌کشد

خدا نکند آن روز

قرمه سبزی داشته باشیم .

 2

 ” به احترام سکوت ”   

نمی‌خواهم

              تمام عمر بمیرید

و چهره هایتان

چندان سبز

که اخم زمستان

به لبخندی ذوب شود

نه

نمی‌حواهم

به احترام سکوت

فقط یک دقیقه بمیرید

 3

 ” من سکوتم  ”   

برایت

اتفاقی شدم

            ناگوار

وقتی که عاشق شدن

آنقدر ساده بود که دشواری‌ام را ندیدی

تمام طول و عرض‌ام در دستت بود

و مساحت تنم

آبخور رویاهای تو .

الآن

من سکوتم

              تو تیغ

پاره‌ام نکن .

4

” یک داستان واقعی ” 

ما

سه نفر بودیم

تصمیم گرفتیم

آنچه  که روی پیشانی‌مان نوشته

پاک کنیم .

یک نفر خسته شد

                      زندگی قورتش داد

دومی

جاکش از آب درآمد

                     لابد روی پیشانی او نوشته بود

اما من

 هنوز علافم

و برای دخترم

هر وقت که خواست

                    پاک کن می خرم .

یک پاسخ ارائه کنید