پائیز دوماغا

او خوشکه دارَم

ولکی نارم تا پاییز فوکُنه

پاییزه دوماغا

اَتوئی سوجنم !

 

واگردان فارسی :

 

آن درخت خشک ام

برگی ندارم تا پائیز بریزد

دماغ پائیز را

این طوری می سوزانم !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید