گیلکی لغت: بۊرمه | برمه

⚡️ در زبان گیلکی «بۊرمه، برمه» در گۊیش‌های مختلف به معنی گریه در زبان فارسی است.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، در متون قدیمی زبان گیلکی فعل ساده «برمستن» با بن مضارع «برم-» ثبت شده است. این فعل در تمامی نمونه متون شرقی، مرکزی و غربی گیلکی وارد شده است.

💡 به‌طور کلی بکار گیری افعال ساده و پیشوندی بر افعال مرکب ارجحیت دارد چرا که افعال ساده و پیشوندی باعث ساخت مفاهیم جدید و زایایی در زبان می‌شوند.

(تصویر بالا مربوط به دیوان پیر شرفشاه و غربی‌ترین گویش زبان گیلکی است.)

 

یک پاسخ ارائه کنید