بازار در لاهیجان – لاجونه بازار

به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

عکس بازسازی شده بازار تاریخی لاهیجان
موضوع؛ بازار لاهیجان؛ از دیرینه زمان/لاجونه بازار/ اون قدیمون

اگرچه زنده یاد “ابراهیم فخرایی” در کتاب” گیلان در گذرگاه زمان”، از بازار روز هفتگی لاهیجان در گذشته یاد می‌کند و از” یکشنبه بازار” آن می‌نویسد( گیلان در گذرگاه زمان، صفحه ۲۷۰). ولی دست کم دهه‌ها از آن دوران گذشته است و با توسعه شهرها، دیگر بازارهای سنتی، تا حدودی، جایگاه گذشته خود را از دست داده است.
بازار در لاهیجان، مانند همه بازارهای ایران ، دارای کانون و پیرامون بوده است،. در شهر تاریخی لاهیجان، “کانون بازار”، در محله قدیمی میدان بود و آن جایی است که؛ “مسجد جامع شهر”، “بقعه چهار پادشاهان”، “گرمابه تاریخی گلشن” و “کاروانسرا” در آن جای دارد ودادو ستد در آن جریان داشته است.
داد و ستدگران، در بازار لاهیجان عبارت بودند از:
١. بازرگانان بزرگ؛ که به داد و ستد چای، ابریشم و برنج می‌پرداختند.
٢.بازاری هایی که کُلی فروشی کرده و کالاهای مورد نیاز فروشگاه های شهروروستا را تامین می‌کردند.
٣.دکاندارها و خُرده‌فروش‌ها( بقال ،خراز، بزاز و…)
۴. دوره گردها و طبق دارها، شامل بستنی فروش، ماهی فروش و…
به هرروی، قدیمی ها، خاطره های زیادی از بازار لاهیجان دارند.
با مهرو احترام

یک پاسخ ارائه کنید