فرهنگ : «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد»  آنکه فرهنگ و تاریخ گذشته و گذشته گان خود را شناخت ، خود را شناخته است .

تبلیغاتاعلانات


آمار سایت

کاربران
1
مطالب
515
نمایش تعداد مطالب
31990
Template Design:Dima Group